Automatika pristupa i ERV

Firma Neša Stream je potpuno tehnički i kadrovski opremljena, za realizaciju svih poslova u oblasti Automatike kontrole pristupa, kretanja vozila, ljudi, robe i materijala, kao i evidencije radnog vremena zaposlenih.

- Automatizacija kontrole pristupa i kretanja vozila, ljudi, robe i materijala (RFID - sistemi za praćenje) ...

Automatski sistemi za praćenje kretanja vozila, robe i materijala, pravilno osmišljeni i usklađeni sa procedurama rada, donose ogromne uštede, odnosno donose veliko smanjenje gubitka robe, materijala i utroška goriva. Suština automatizacije je da se uticaj ljudskog faktora svede na mimimum.

Ovi sistemi uključuju i podsisteme za upravljanje fizičkim barijerama prolaska (rampe, kapije, torniketi, električne brave i sl.)

Takođe po potrebi izrađuje se i namenski softver za upravljanje u slučaju složenijih sistema.

automatika1       automatika3   automatika2

- Evidencija Radnog Vremena (ERV)

Prednosti uvođenja sistema evidencije radnog vremena (ERV) su višestruke: zamenjeno je ručno računanje radnog vremena, povećana je radna disciplina, a kroz povećanje radne discipline dolazi se do znatnih ušteda, povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja.

Postojanje ERV je u tom smislu izuzetno značajno, pogotovo sa stanovišta sledećih aspekata:

 • BOLJA KONTROLA – omogućava utvrđivanje zloupotreba i kršenja poslovnih pravila i procedura

 • ADEKVATNO VREDNOVANJE RADA – obezbeđuje potrebne informacije za nagrađivanje odgovornih i vrednih radnika i sankcionisanje onih koji to nisu

 • SINERGETSKI EFEKAT – omogućava postizanje boljih rezultata celog tima, kao rezultat precizno definisanih i kontrolisanih „pravila igre“, uz adekvatno vrednovanje rada

 • MOTIVACIJA – odgovorni i vredni zaposleni, ali i oni drugi, sada sigurno znaju da postoje detaljne informacije o njihovom prisustvu na radnom mestu, te će i svi zaposleni biti motivisani da „poprave utisak“

 • ELIMINISANJE LOŠIH PRIMERA – omogućava otklanjanje uzroka koji zaposlenima nameću sledeća razmišljanja:

         - Zašto da dolazim (odlazim) na vreme, kada znam da „X“ bez sankcija konstantno kasni (odlazi pre kraja  radnog vremena)?

         - Zašto da radim prekovremeno, kada znam da „Y“ radi prekovremeno, a nije nagrađen, jer ne postoji način da se taj rad evidentira?

Sistemi ERV-a mogu da uključuju i podsisteme za upravljanje fizičkim barijerama prolaska (rampe, kapije, torniketi, električne brave i sl.)

Takođe podrazumeva se i namenski softver ERV za praćenje, upravljanje, izradu izveštaja prisutnosti i izvoz u softver za obračun plata.

Naša preporuka su naši zadovoljni klijenti.

 • CRH Srbija (ex Holcim) - Fabrika Cementa Novi Popovac: LOGIN + Projekat Automatizacije prolaska,kretanja kamiona i materijala u okviru fabrike - Instalacija SHENCK opreme
 • Čokolend Paraćin - ERV i Kontrola pristupa
 • NIS Srbija: Integrisani sistem tehničke zaštite Turija - Kontrola pristupa
 • NIS Srbija: Integrisani sistem tehničke zaštite Elemir - Kontrola pristupa
 • NIS Srbija: Integrisani sistem tehničke zaštite Aeroservis Surčin - Kontrola pristupa
 • NIS Srbija: Integrisani sistem tehničke zaštite Smederevo - Kontrola pristupa
 • EuroLin Paraćin - ERV
 • Opštinska Uprava Ćuprija - ERV
 • Zavod za javno zdravlje Ćuprija - ERV
 • 9 Septembar Paraćin - ERV
 • Don Cafe Paraćin - ERV
 • Brefino Paraćin - Kontrola pristupa