INTERNET PONUDA ZA FIZIČKA LICA

Ponuda bežični "STREAMNET" Internet

Važi od:01.05.2015.

Internet Provajder „Neša Stream doo“ Vam nudi kvalitetan internet uz korektnu saradnju.

Napomena: Cene su kreirane shodno opremi koja se instalira kod korisnika: za korisničku opremu na 5GHz, koja se postavlja na lokacijama korisnika gde su velike smetnje (gradska sredina i sl.), na 2.4GHz za područja gde su manje smetnje (seoska sredina i sl.) ili za brzine protoka veće od 2048kbps. Uslovi priključenja dati su u nastavku:

Ugovor na neodređeno vreme, koji se zaključuje zbog ispunjenja zakonskih obaveza provajdera, uz mogućnost jednostranog raskida, jednostavnim obavaštenjem internet provajdera.

Pretplatnik plaća u tri mesečne rate troškove priključenja za potrebe zasnivanja pretplatničkog odnosa (u ovom vremenskom intervalu korisnik dobija gratis internet - TARIFNI PAKET 1024/256). Nakon toga od četvrtog meseca korisnik nastavlja redovno da plaća samo mesečnu pretplatu za izabrani tarifni paket i to unapred za mesečni period od 30 dana u kome želi da koristi Internet:

     - oprema na 2.4GHz - iznos od 6000,00 RSD (u tri mesečne rate po 2000,00 RSD)

     - oprema na 5GHz - iznos od 9900,00 RSD (u tri mesečne rate po 3300,00 RSD)

     - ukoliko korisnik ima adekvatnu opremu u svom vlasništvu, što naš stručni tim mora da potvrdi 

       po donošenju na uvid, korisnik ima mogućnost da po ceni od 3000,00 RSD (u tri mesečne rate

       po 1000,00 RSD) ostvari priključenje kupovinom rutera koji korisnikovu opremu adaptira našoj

       mreži.

Oprema ugrađena u okviru troškova priključenja ostaje u vlasništvu korisnika po izmirenju ugovorene obaveze oko priključenja tj. po izvršenju uplate sve tri mesečne rate. Ukoliko korisnik ne isplati deo ili zaduženje u celosti, provajder zadržava pravo na opremu i automatski može da po svom nahođenju izvrši demontažu i time okonča saradnju sa korisnikom. U ovom slučaju korisniku se ne vraćaju uplaćena sredstva već će se ona smatrati sredstvima za pokrivanje troškova: montaže, korišćenja opreme u tom intervalu i ostalih režijskih troškova.

Priključenje korisnika u slučaju da su zadovoljeni minimalni tehnički uslovi vrši ekipa Provajdera. Način priključenja, izvodi se po normiranom principu i podrazumeva tipske radove u maksimalnom trajanju od 2h.

  • U troškove priključka uračunato je: neophodna oprema, ispitivanje tehničkih mogućnosti za kvalitetnu vezu, kablovi (do 15m po korisniku), potreban potrošni materijal, kao i neophodni radovi koje izvode dva montera u trajanju od maksimalno 2h boravka kod korisnika.

Ukoliko postoji zahtev korisnika, mogu biti postavljeni i kablovi duži od 15m i mogu se izvoditi radovi duže od 2h, pri čemu će razlika u dužini kabla, biti naplaćena dodatno po važećem cenovniku Provajdera (50din/m), a svaki započeti dodatni radni sat biće naplaćen 1000 din.

Cenovnik tarifnih paketa

Cenovnik - Flat (neograničeni pristup)

Osnovni tarifni paketi (brzina protoka u kbps)

Cena(din./mesec)

Napredni tarifni paketi (brzina protoka u kbps)

Cena(din./mesec)

1024/256

600,00

2048/768

1.200,00

1280/384

750,00

3072/1024

1.450,00

1536/512

950,00

4072/1280

1.800,00

Napomena: Sve navedene brzine protoka nisu garantovane već su maksimalne koje se mogu ostvariti pri optimalnim tehničkim uslovima

 

Korisnik može menjati tarifni paket iz datog cenovnika u toku trajanja ugovora, s tim što je u obavezi da promenu tarifnog paketa najavi prilikom uplate za novi mesečni period.

035/565-445, 035/81-000-12, 065/22-60-481, Ive Andrića 60, Paraćin, www.nesastream.com