Sistemi za dojavu požara

Neša Stream doo je potpuno tehnički i kadrovski opremljen, za realizaciju svih poslova u oblasti stabilnih instalacija za dojavu požara, a u skladu sa važećim propisima i standardima.

 

Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote. Informaciju dalje prosleđuju do vatrodojavne centrale koja proverava verodostojnost signala. U slučaju potvrde kritične vrednosti aktivira se alarm. Alarm se može oglasiti pomoću sirene ili putem telefonske dojave.

 pozar2    pozar1    pozar3

 

Moguća je integracija provalnog i protivpožarnog sistema. Po aktivirajnu automatskih ili ručnih javljača biće aktivirana telefonska dojava. Nakon dojave dežurna služba će poslati u objekat interventnu i dežurnu vatrogasnu službu.

Osim pomenutih koriste se i izvršni uređaji za aktiviranje sekundarnih funkcija sistema, kao što je uključenje stabilnih automatskih sistema za gašenje, isključenje ventilacije, aktiviranje sistema za odimljavanje...

Automatsku dojavu požara radimo sa mnogim svetskim proizvođačima. Nudimo i sisteme za zaštitu od ugljen-monoksida, metana, butana, propana, amonijaka, benzinskih para, itd.

 

Naša preporuka su naši zadovoljni klijenti.

  • CRH Srbija (ex Holcim)
  • Čokolend Paraćin
  • Miletić Petrol Jagodina
  • Cooper Tire & Rubber company Kruševac