Mreže i telefonija

Neša Stream doo je u potpunosti tehnički i kadrovski opremljen za realizaciju svih projekata i vrsta poslova u oblasti savremenih računarskih mreža, a u skladu sa važećim propisima i standardima.

Brži i efikasniji prenos podataka, kao i savremena komunikacijska rešenja mogu da poboljšavaju učinak svake firme. Naravno uslov za ovo je postojanje savremenih računarskih mreža u firmi. Takođe, javni telekomunikacioni operateri svakoga dana uvode nove usluge koje poboljšavaju prenos podataka i komunikaciju. Sve ovo vodi ka povećanju efikasnosti rada firme i njenom boljem položaju na tržištu. Opet, ove nove usluge ne mogu se iskoristiti bez savremenih računarskih mreža koje mogu da ih podrže. Računarske mreže jedne firme možemo nazvati i Telekomunikacioni (TK) sistem. Telekomunikacioni sistem sastoji se od aktivne opreme (svičevi, ruteri, telefonske centrale, wireless oprema, optički konverteri…) i pasivne opreme (optički kablovi, bakarni kablovi, antene, utičnice, patch paneli...)

Pasivna oprema je uglavnom definisana standardima za izradu strukturnih kablovskih sistema. Strukturno kabliranje pojednostavljeno, u užem smislu, podrazumeva da se isti kablovi koriste i za umrežavanje računara i za povezivanje telefonskih aparata sa centralom. U širem smislu isti ovi kablovi mogu se koristiti i za kabliranje sistema video nadzora, protivprovalnog sistema itd. Za međuzgradno povezivanje obično se koriste optički kablovi ili wireless (bežični linkovi). Generalno, svi telekomunikacioni kablovi završavaju se u tzv. REK ormanima na odgovarajućim patch panelima, odakle se patch kablovima prespajaju na određenu aktivnu opremu u zavisnosti od namene. Ovakav način centralizovanja svih sistema tzv. slabe struje, čini održavanje jeftinijim i efikasnijim.

Aktivna oprema (svičevi, ruteri, telefonske centrale, wirelesss oprema, optčki konverteri …) takođe je veoma bitan elemenat TK sistema. Od pravilnog izbora oprema zavisi, konačno, i koje će usluge (i koliko kvalitetne) sistem moći da pruži.

 

                           mrezaitel1       mrezaitel2        mrezaitel3       mrezaitel5

 

NEŠA STREAM doo pažljivo analizira zahteve korisnika, a onda uz konsultaciju sa korisnikom, osmišlja i realizuje tehničko rešenje, vodeći računa o tome da su zadovoljene i perspektivne potrebe korisnika za bar 5 narednih godina (s obzirom na situaciju u kojoj živimo i veoma dinamični razvoj telekomunikacija, vrlo je teško, i nezahvalno, predvideti potrebe korisnika za duži vremenski period).

Takođe kod izrade tehničkog rešenja vodi se računa i o budžetu korisnika, odnosno po potrebi pravi se kompromis kvalitet/cena.

Inače stručnjaci firme NEŠA STREAM doo, uspešno su instalirali i pustili u radi veliki broj TK sistema, počev od sistema za pojednične objekte pa sve do umrežavanja na gradskom nivou.

Veliki broj zadovoljnih klijenata, glavna su referenca firme Neša Stream doo na polju savremenih računarskih mreža.

 • CRH Srbija (ex Holcim)
 • JEP Toplana Kraljevo
 • Jotel KDS u Zaječaru
 • SFS Paraćin
 • Polet Paraćin
 • Brefino Paraćin
 • Čokolend Paraćin
 • ZC Paraćin
 • ZC Ćuprija
 • Niška Pivara Niš
 • Poreska uprava filijala Kruševac
 • Poreska uprava filijala Jagodina
 • Opština Paraćin