Video nadzor

Firma Neša Stream doo je potpuno tehnički i kadrovski opremljena, za realizaciju svih poslova u oblasti savremenih sistema video nadzora, a u skladu sa važećim propisima i standardima. Poznavanje savremene inteligentne analize videa koju koriste najbolji svetski proizvođači, posebno naglasak na inteligentnu analizu videa i praćenje alarmnih događaja u realnom vremenu, jedna je od glavnih prednosti u razvoju savremenih sistema video nadzora.

Čulo vida je, kako stručnjaci kažu, najvažnije čovekovo čulo kad je u pitanju prijem informacija iz spoljašnje sredine. Zato i ne čudi sve veća popularnost sistema video nadzora. Ljudi se odlučuju na ugradnju sistema video nadzora zbog različitih ciljeva. Neki od njih su: poboljšanje kontrole učinka radnika na poslu, sprečavanje zlupotrebe imovine firme, sprečavanje raznih krivičnih dela, povećanje opšte bezbednosti , prestiž itd.

Moramo napomenuti da kad su pojedinačni objekti u pitanju, sam sistem video nadzora nije dovoljan za obezbeđenje. Naime naša je preporuka da se za ove potrebe obavezno instalira i protivprovalni sistem. Kombinacija ova dva sistema značajno podiže nivo bezbednosti objekta.

Kod projektovanja sistema video nadzora, veoma je važno saslušati budućeg korisnika i zajednički definisati njegove potrebe. Ovo je bitno jer cena ključnih elemenata sistema (kao što su kamere i tzv. DVR uređaji ili serveri za snimanje, prikaz i obradu slike) može da se razlikuje i do 10-tak puta. Danas je već, praćenje kamera kroz računarsku mrežu, obavezan zahtev, u tom smislu postoji podela na Klasične sisteme video nadzora i IP sisteme video nadzora. Tako da u zavisnosti od želja I mogućnosti korisnika (pre svega se misli se na udaljeno praćenje kroz Internet mrežu) nije svejedno koji tip sistema video nadzora će se primeniti.

 

videonadzor1                    videonadzor2                    videonadzor3

 

Stručnjaci NEŠA STREAM doo su ovde uvek obazrivi, kako bi se na kraju postigao optimalan odnos kvalitet/cena za sistem.

Takođe imamo iskustva sa velikim brojem proizvođača oprema za CCTV (kako se kod nas popularno nazivaju sistemi video nadzora ili u bukvalnom prevodu TV sistemi zatovorenog tipa).

Ova iskustva nam omogućavaju da ostvarimo optimalan odnos kvalitet/cena, odnosno izradu tehničkog rešenja kojim će korisnik biti zadovoljan, i koje će, pritom, moći da isfinansira u skladu sa svojim budžetom.

Sa ponosom možemo istaći  veliki broj firmi u kojima je uspešno implementiran sistem video nadzora:

 • CRH Srbija (ex Holcim)
 • Čokolend Paraćin
 • STR Mihajlović Paraćin
 • Horisen Solutions
 • Opština Paraćin
 • Niška Pivara
 • Geox Fabrika Obuće Vranje
 • Polet Paraćin
 • Opština Ćuprija
 • 9 Septembar Paraćin
 • Pekara Izvor Paraćin
 • Don Cafe Paraćin
 • Žinel Paraćin
 • EuroLin Paraćin
 • Brefino Paraćin
 • MEŠ Paraćin
 • O.Š. Momčilo Popović Ozren Paraćin
 • NIS Srbija: Integrisani Sistem Tehničke zaštite Turija
 • NIS Srbija: Integrisani Sistem Tehničke zaštite Elemir
 • NIS Srbija: Integrisani Sistem Tehničke zaštite Aeroservis Surčin
 • NIS Srbija: Integrisani Sistem Tehničke zaštite Smederevo