Zaštita mreža i podataka

Moderno doba donelo je moderne tehnologije ali i moderne opasnosti. U mnogo čemu nam je olakšan i ubrzan rad sa digitalnim informacijama, evidencijama, bazama podataka ... ali da li su ove informacije i koliko bezbedne? Koliko ste sigurni da ste sigurni? Da li ste upoznati sa svim opasnostima koje donosi digitalna obrada podataka i pristup podacima putem interneta pa i u lokalnoj računarskoj mreži.
Pomaci su načinjeni u vidu svesti državnih organa u smislu donošenja Zakona i uvođenja tela koje bi se bavilo nacionalnom IT bezbednošću, ali je ostavljena i mogućnost za doprinos od strane privatnog sektora.
Tako se i kompanija Neša Stream doo, sa svojim ogromnim iskustvom i referencama u oblastima IT-a i tehničke zaštite, našla spremna da doprinese zaštiti Vaših IT resursa!

Neša Stream doo  dobio je  rešenje RATEL-a da ispunjava uslove i upisuje se u evidenciju posebnih centara (CERT) za prevenciju bezbedonosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima.


Uporedo sa razvojem informacionih tehnologija i telekomunikacionih sistema raste i mogućnost zloupotreba podataka koji se tim putem prenose. Brz razvoj hardvera i softvera, koji se koriste za prenos podataka, uslovljava česte promene i usavršavanja istih. U toj trci, proizvođači često nemaju vremena za detaljno testiranje opreme, zbog čega se često javljaju propusti, koji mogu dovesti do potencijalnog ugrožavanja sigurnosti podataka i mreže u firmama, a samim tim ugroziti i njihovu bezbednost. Kao jedan od glavnih uzroka nedovoljnog ulaganja u oblasti zaštite podataka kompanija, je mišljenje da se hakerski napad neće desiti "baš meni". Statistika pokazuje da većinu napada u informacionim sistemima kompanija uzrokuje značajne finansijske gubitke i da ponovno uspostavljanje rada sistema zahteva dodatna ulaganja i određeno vreme.

Kao najzastupljeniji medijum za prenos podataka koriste se računarske mreže. Kao takve logično predstavljaju usko grlo po pitanju sigurnosnih informacija koje se tim putem prenose. Povodom toga, posebna pažnja posvećuje se zaštiti podataka koji se prenose putem računarske mreže, prvenstveno zbog fizičkih i funkcionalnih karakteristika računarskih mreža. Potencijalne pretnje podacima koji se prenose kroz računarsku mrežu zasnivaju se na slabostima medija koji se koristi za prenos podataka (bežična komunikacija, bakarni kablovi sa upredenim paricama, optički kablovi i sl.), komunikacione opreme koja opslužuje računarsku mrežu, kao i softveru za mrežnu komunikaciju. Zloupotreba podataka u računarskim mrežama može biti višestruka i obično se odnosi na prisluškivanje, analizu, brisanje ili zadržavanje informacija... Ovo događaji mogu nastati na bilo kom delu komunikacionog kanala u prenosu podataka od izvora do odredišta.

 Firma Neša Stream doo poklanja veliku pažnju u oblasti zaštite mreža i podataka i implementaciji Security rešenja, a sve u cilju što bezbednijeg poslovanja kompanija. U tom cilju, razvijena je i komunikaciono - multimedijalna platforma STREAMNET, za potrebe edukacije, testiranja i razvoja hardvera i softvera u realnom mrežnom okruženju. Stalno se testiraju i usavršavaju servisi kao što su: VPN, VoIP, IPTV, Internet televizija, IP video nadzor i drugi. Takođe, istovremeno se testiraju  i raznovrsni alati za zaštitu mreža i podataka, simuliraju se napadi, otkrivaju se bezbedonosni propusti u operativnim sistemima koji mogu dovesti do pada aplikacija i ugroziti normalno funkcionisanje kompanija i vrši se njihovo uklanjanje. Koriste se proverene i strogo definisane procedure za prevenciju, detekciju i reakciju na uljeze u mreži.

Kompanija Neša Stream doo je sva znanja i iskustva primenila na kreiranju i implementaciji raznovrsnih sistema zaštite u sledećim kompanijama:

 • CRH Srbija (ex Holcim)
 • Opština Paraćin
 • Polet Paraćin
 • STR Mihajlović Paraćin
 • Don Cafe Paraćin
 • Čokolend Paraćin
 • Balkantron Paraćin
 • Valoga Paraćin
 • Žinel Paraćin
 • T.R. Tina Market Paraćin
 • 9 Septembar Paraćin
 • Niška Pivara Niš
 • SFS Paraćin